Rabu, 24 May 2017

“Tentang pengajaran berbedalah dengan pendidikan di dalam keluarga. Pengajaran itu dilakukan oleh kaum  pengajar yang mendapat didikan khusus,  sedangkan  ibu bapa dalam pekerjaan ini  hanya menjadi penyokong. Sebaliknya  dengan soal pendidikan, dalam hal mana  ibu- bapalah yang berdiri sebagai pokok,  sedangkan  kaum guru menjadi pembantunya” – Ki Hajar Dewantara